Analysetjenester AS
et uavhengig aktuar konsulentselskap


Våre tjenester
 
 

Dette er Analysetjenester AS

Analysetjenester AS er et uavhengig aktuarkonsulentselskap som er eid av Aksio AS. Vi er aktuarer (forsikringsmatematikere) som trives med tall og beregninger samtidig som vi er konsulenter som trives med å finne løsninger sammen med våre kunder. Vi jobber med flere kjente og (for de fleste) ukjente skadeforsikringsselskaper og andre aktører i privat og offentlig sektor både i og utenfor Norge. Analysetjenester tilbyr tjenesten som innleid aktuarfunksjon, og innehar denne rollen for en rekke skadeforsikringsselskaper.

Vi tilpasser tjenesten til det enkelte selskapets behov.

La oss hjelpe deg!
 

Sannsynligvis den beste samarbeidspartneren
for deg som tar kalkulert risiko

Sannsynligvis den beste samarbeidspartneren
for deg som tar kalkulert risiko

Vi er veldig glade for å ha dere med på laget som vår nye aktuar og til bistand ifbm solvens II-rapportering etc. Vi opplever dere som svært dyktige, nøyaktige og behagelige mennesker å jobbe sammen med!Elisabeth K. Khantatat, Risikostyringssjef, Knif Trygghet Forsikring AS