This is Analysetjenester

Placeholder
Håvard Jens Djupedal

Daglig leder
haavard.djupedal@analysetjenester.no
+47 916 29 198Placeholder
Ørjan Ådland

CEO and Partner
orjan.adland@analysetjenester.no
+47 901 31 008Placeholder
Bård Støve

Actuary and Partner
bard.stove@analysetjenester.no
+47 416 45 914Placeholder
Per Waldemar Jacobsen

Senior Consultant
pwj@analysetjenester.no
+47 957 01 435Portrett av John Øyaas
John J. Øyaas

Senior Consultant
john.j.oyaas@analysetjenester.no
+47 917 96 107Portrett av Olav Rune Øverland
OLAV RUNE ØVERLAND

Senior Consultant
olav.rune.overland@analysetjenester.no
+47 950 35 231Ander Thomassen
ANDERS THOMASSEN

Actuary
anders.thomassen@analysetjenester.no
+47 920 15 781
Portrait of Kjetil Ones
Kjetil Ones

Insurance Analyst
kjetil.ones@analysetjenester.no
+47 909 64 037Additional resources

Analysetjenester has a network of highly competent freelance resources who can contribute in projects when needed. Through this network we also have close connections with academic institutions and other consultancies.

TILLEGSRESSURSER

Analysetjenester har også et nettverk av kompetansepersoner som kan bidra i prosjekter etter behov. Gjennom dette nettverket har vi også god kontakt med forskjellige utdanningsinstitusjoner og konsulentmiljøer.

We are very satisfied with the professionalism and the high level of service at Analysetjenester.Anita Svendsen, CEO, Statnett Forsikring AS