Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Olav Rune Øverland er tilknyttet Analysetjenester gjennom sitt selskap XLRT Advisers AS fra oktober 2017.

Olav har lang erfaring som grunder av Gabler konsernet. Olav har vært renteanalytiker og analysesjef i DNB Markets, og virksomhetsleder for investeringsrådgivning, forsikringsmegling og pensjonsadministrasjon i Gabler.

Olav har lang erfaring med styre- og kundearbeid i flere virksomheter.

Olav er utdannet Finansanalytiker og har Master i Monetary Economics og i Corporate Finance.

Olav inngår nå som en av Analysetjenesters faste ressurser. Vi styrker dermed vår kapasitet til å imøtekomme behovene til våre kunder innenfor virksomhetsutvikling, selskapsledelse, forretningsprosesser, finans- og kapitalforvaltning.
Vi ser frem til å jobbe tett sammen med Olav.