En liten julenøtt fra Analysetjenester

Britt BrekkeNyheter

Det er vel kjent at Nissen har en rekke hjelpere, ofte omtalt som alver. Mindre kjent er det kanskje at 10 av disse bistår Nissen i samsvar med «Avtale om tjenesteleveranse» og at mange av dem har godkjent alvekompetanse fra UiB og internasjonal godkjenning fra DNA (Den Norske Alveforening).

Nissen forstår at alver med en slik bakgrunn er både høykompetente og innsatsvillige, og bestemmer at noen av de 10 skal få være med på sledeferd med utdeling av pakker på selveste Julaften. «Avtale om tjenesteleveranse» har et eget tillegg om databehandling, slik at innsyn i personlige ønskelister er GDPR-compliant.

Nissen informerer om at de som skal få være med velges ut på følgende måte:

De 10 stiller seg på rekke i retning sør. (Dette skjer jo på Nordpolen … .) Hver alv kan se de alvene som står fremfor seg, men ikke de som står bak. Nissen vil sette på hver alv en ny alvehue /alvelue som enten er rød eller grønn. Nissen har uendelig mange røde og grønne huer / luer, og trekker tilfeldig. Hver alv vil kunne se huer /luer fremfor seg, men ikke sin egen eller de bak seg. Nissen vil så spørre hver alv, den bakerste først, deretter den nest bakerste, etc. om hvilken farge det er på denne alvens hue / lue. Hver alv kan svare kun «rød» eller «grønn». De alvene som gjetter rett farge på sin egen hue / lue får være med.

Hvilken plan bør de 10 alvene legge for denne utvelgelsen for at så mange som mulig skal få være med?