Vi er glade for også i år å melde om fornøyde kunder!

Britt BrekkeNyheter

Som konsulenter er det tilfredse kunder vi lever av.

Ved utgangen av 2017 sendte vi derfor ut et spørreskjema til alle de kundene som har benyttet seg av vår bistand i løpet av 2017. Vi mottok 12 besvarelser og er glade for å melde om gode tilbakemeldinger. Av disse 12 svarer 100% at de også vil benytte seg av våre tjenester i 2018. Dette er vi svært fornøyd med.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og er i denne sammenheng avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke dere som tok dere tid til å svare på spørsmålene.

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere også 2018 og vi vil jobbe hardt for å oppnå like gode resultater når vi på slutten av året vil sende ut en ny kundeundersøkelsen.