Samarbeidsavtale med Aksio

Per JacobsenNyheter

Vi er veldig glade for å kunne orientere om at Analysetjenester AS og Aksio AS har undertegnet en avtale med virkning fra mandag 23/3/2020 om leveransesamarbeid og samtaler med sikte på en fusjon innen kort tid.

Frem til en beslutning om fusjon vil kunne fattes, betyr dette at det skal utveksles ressurser mellom selskapene på en måte som sikrer at forpliktende leveranser blir ivaretatt på en betryggende måte fremover for alle våre kunder.

For nærmere opplysninger, kontakt gjerne direkte Ørjan eller Håvard.