Aksio AS kjøper alle aksjene i Analysetjenester AS

Per JacobsenNyheter

Vi er veldig glade for å kunne orientere om at Aksio AS nå har kjøpt alle aksjene i Analysetjenester AS med virkning fra 15/9/2020.

Dette innebærer at Analysetjenester som datterselskap av Aksio skal kunne trekke på ressurser i begge selskapene på en måte som sikrer at forpliktende leveranser blir ivaretatt på en betryggende måte fremover for alle våre kunder.

For nærmere opplysninger, kontakt gjerne daglig leder i Analysetjenester AS (Ørjan Ådland) eller daglig leder i Aksio AS (Arne Kristian Hove).

https://aksio.no/