Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Olav Rune Øverland er tilknyttet Analysetjenester gjennom sitt selskap XLRT Advisers AS fra oktober 2017. Olav har lang erfaring som … Read More

Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Kjetil Ones ble ansatt i Analysetjenester 1.september 2017. Kjetil er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, og har … Read More

Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Per Waldemar Jacobsen har med virkning fra 1. mars 2017 tiltrådt som seniorkonsulent i 50% stilling i Analysetjenester. Per er … Read More

NY MEDARBEIDER

Britt BrekkeNyheter

John J. Øyaas har vært tilknyttet Analysetjenester gjennom sitt selskap Foresight Trading siden januar 2015, hvor han har bidradd på … Read More