Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Michael Andersen ble ansatt i en prosjektstilling i Analysetjenester 1. juni 2017. Han fullførte sin cand. scient.-grad i matematikk ved … Read More

Ny medarbeider

Britt BrekkeNyheter

Per Waldemar Jacobsen har med virkning fra 1. mars 2017 tiltrådt som seniorkonsulent i 50% stilling i Analysetjenester. Per er … Read More

NY MEDARBEIDER

Britt BrekkeNyheter

John J. Øyaas har vært tilknyttet Analysetjenester gjennom sitt selskap Foresight Trading siden januar 2015, hvor han har bidradd på … Read More