Vi i Analysetjenester

Placeholder
Ørjan Ådland

Daglig leder og partner
orjan.adland@analysetjenester.no
+47 901 31 008


Ørjan har jobbet innen forsikring siden 1990 og har erfaring fra ulike analytiker-, controller- og lederstillinger i Vesta Forsikring AS og Skandia Försäkring AB. Han har mastergrad i matematikk, og er internasjonalt kvalifisert aktuar og medlem av aktuarforeningene i Danmark, Norge og Sverige.
Ørjan startet Analysetjenester AS i 1996.

Placeholder
Bård Støve

Aktuarkonsulent og partner
bard.stove@analysetjenester.no
+47 416 45 914


Bård har jobbet innen forsikring siden 2005 og er ansatt i Analysetjenester i en 20% bistilling. I tillegg jobber han som førsteamanuensis ved UiB. Han har en doktorgrad i statistikk, er siv.ing. fra NTNU og innehar aktuarkompetanse. Bård har forelest i statistikk på NHH og har nå ansvar for aktuarutdanningen på UiB.

Placeholder
Britt Brekke

Administrasjonsansvarlig og partner
britt.brekke@analysetjenester.no
+47 481 00 116


Britt ivaretar sentrale administrative funksjoner i Analysetjenester og har vært tilknyttet selskapet siden oppstart. Hun har utdanning på høyskolenivå og har erfaring bl.a. fra lederstillinger i helsesektoren.
Placeholder
Per Waldemar Jacobsen

Seniorkonsulent
pwj@analysetjenester.no
+47 957 01 435


Per har primærfokus på samordningen av aktuar- og risikostyringsfunksjonen hos kundene og støtter foretakene med forbedring av datakvalitet og retningslinjer for gjennomføring og ferdigstilling av løpende risikorapportering til ledelse og myndigheter, – de lovpålagte QRTs, ORSA, SFCR og RSR rapporteringer. I tillegg arrangerer han opplæring i Solvens II regelverket overfor nøkkelpersoner og styrer ved behov.
Per har bakgrunn som siviløkonom med senere spesialisering innenfor data, revisjon og finans, senest med en MBA i Finans.
Per har lang erfaring som leder og koordinator for internasjonale bank, forsikring, finans- og økonomiaktiviteter i Statoil konsernet, senest som risk manager i Statoil Forsikring as med ansvar for implementering og førtidsrapportering av Solvency II regelverket og IT verktøyet SolvencyTool.


Portrett av John Øyass
John J. Øyaas

Seniorkonsulent
john.j.oyaas@analysetjenester.no
+47 917 96 107


John har arbeidet innen forsikring siden 1985, som produktutvikler, analytiker, underwriter og leder på områdene skadeforsikring, sjøforsikring og reassuranse i UNI Forsikring AS og Storebrand ASA. Han var daglig leder for captivet Oslo Forsikring AS i 14 år. Han har en mastergrad i økonomi. John har vært seniorrådgiver tilknyttet Analysetjenester AS siden januar 2015.

Placeholder
Olav Rune Øverland

Seniorkonsulent
olav.rune.overland@analysetjenester.no
+47 950 35 231


Olav har jobbet innenfor kapitalforvaltning, finans, pensjon og forsikring siden 1990. Han har erfaring som porteføljeforvalter av renteporteføljer, renteanalytiker, analysesjef, banksjef og virksomhetsleder i flere virksomheter.
Olav er en av gründerene av Gabler konsernet som han startet i år 2000 og jobbet til sommeren 2017. De siste 8 årene som konsernsjef.
Olav har lang og omfattende styreerfaring fra virksomheter som Gabler konsernet (alle datterselskapene), Kommunalbanken, Conoco Phillips Pensjonskasse, Escali Financials AS, Delfi Data AS samt flere investeringsselskap.
Olav er Autorisert Finansanalytiker (AFA), og har Mastergrad i Monetary Economics og Corporate Finance.

Placeholder
Ingrid S. Thorsen

Aktuarkonsulent
ingrid.s.thorsen@analysetjenester.no
+47 918 46 222


Ingrid fullførte sitt aktuarstudie ved Universitetet i Bergen i 2013, og har siden det vært medlem av Den Norske Aktuarforening. Før hun begynte i Analysetjenester i 2015 arbeidet hun som aktuarkonsulent for PwC. I Analysetjenester fordeler Ingrid tiden sin mellom doktorgradsarbeid knyttet til analyse av forsikringsobjekter og prosjektarbeid. I prosjektarbeid ivaretar Ingrid hovedsakelig aktuarfunksjonsoppgaver for flere av våre faste kunder.

Anders Thomassen
Anders Thomassen

Aktuarkonsulent
anders.thomassen@analysetjenester.no
+47 920 15 781


Anders har jobbet i Analysetjenester siden 1. oktober 2016. Anders har sin matematikk og aktuar utdannelse fra Universitetet i Bergen. Gjennom arbeidet i Analysetjenester jobber Anders primært med oppgaver under aktuarfunksjonen og Solvens ll. Anders kom fra Uni Research Polytec hvor han hadde jobbet som konsulent siden november 2010.

Michael Andersen
Michael Andersen

Forsikringsanalytiker
michael.andersen@analysetjenester.no
+47 971 46 195


Michael har jobbet ved Analysetjenester siden juni 2017. Han har en cand. scient.-grad i ren matematikk fra NTNU (2004), og i tillegg en cand. med.-grad fra UiB (2010). Ved Analysetjenester har Michael jobbet mye med utvikling og anvendelse av en stokastisk simuleringsmodell for vurdering av gjenforsikring. I tillegg bidrar han innen utførelse aktuarfunksjonsoppgaver som f.eks. beregning av reserver.

Kjetil Ones
Kjetil Ones

Forsikringsanalytiker
kjetil.ones@analysetjenester.no
+47 909 64 037


Kjetil ble ansatt i Analysetjenester i september 2017. Kjetil er utdannet sivilingeniør i Fysikk og matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. Kjetil arbeider hovedsakelig med beregning av reserver, aktuarfunksjon og rapportering mot Solvens II. Kjetil har fire års erfaring med risikoanalyser og sikkerhetsstyring.

 
 

TILLEGGSRESSURSER

Analysetjenester har også et nettverk av kompetansepersoner som kan bidra i prosjekter etter behov. Gjennom dette nettverket har vi også god kontakt med forskjellige utdanningsinstitusjoner og konsulentmiljøer.

TILLEGSRESSURSER

Analysetjenester har også et nettverk av kompetansepersoner som kan bidra i prosjekter etter behov. Gjennom dette nettverket har vi også god kontakt med forskjellige utdanningsinstitusjoner og konsulentmiljøer.

Synes Analysetjenester har fokusert på relevante problemstillinger, og har vært en nyttig diskusjonspartner.Torstein Rogne Tønnessen, Aktuar, Protector Forsikring