Om Analysetjenester

Analysetjenester AS er et uavhengig aktuarkonsulentselskap som er eid av ansatte partnere.
Vi er aktuarer (forsikringsmatematikere) som trives med tall og beregninger samtidig som vi er konsulenter som trives med å finne løsninger sammen med våre kunder.
Vi jobber med flere kjente og (for de fleste) ukjente skadeforsikringsselskaper og andre aktører i privat og offentlig sektor både i og utenfor Norge.
Analysetjenester tilbyr tjenesten som innleid aktuarfunksjon, og innehar denne rollen for en rekke skadeforsikringsselskaper.

Vi tilpasser tjenesten til det enkelte selskapets behov.

Våre konsulentoppdrag omfatter ”tallknusing”, utredninger, strategiutvikling og veiledning om tilrettelegging og gjennomføring av faktabaserte beslutningsprosesser.
Vi ivaretar utkontrakterte funksjoner innen fagfeltene for aktuarer og forsikringsmatematikere.
Statistisk analyse og matematisk modellering av finansiell risiko er våre viktigste verktøy. Med disse verktøyene søker vi å kartlegge risiko, forstå og prognostisere finansiell utvikling og etablere grunnlag for faktabaserte beslutninger under usikkerhet.
Vi retter oss spesielt mot skadeforsikring, men metodene vi anvender kan også brukes innen andre virksomhetsområder.
I de fleste oppdrag kan vår oppgaver deles i faser. Vi må forstå hva som er problemet, finne en løsning og formidle eller (bidra til å) implementere løsningen.
I et typisk oppdrag er det dialog og forretningsforståelse som er sentrale for at vi skal forstå problemet. Teknisk kompetanse er sentral for at vi skal levere vårt bidrag til en løsning. En kombinasjon av kommunikasjonsferdigheter, forretningsforståelse og teknisk kompetanse er avgjørende for hvordan vi kan formidle eller bidra til å implementere løsningen.
Vi legger stor vekt på dialog og dokumentasjon av våre analyser. Vi ønsker at oppdragsgivere med forskjellig kompetansebakgrunn kan forstå arbeidsprosessen og resultatene. Dermed etableres et grunnlag for kritisk vurdering og drøfting av våre bidrag.
For både selger og kjøper av et forsikringsselskap vil en prognose for framtidig kontantstrøm og en nåverdi avledet av dette være et referansepunkt for kjøpesummen. I tillegg vil usikkerhet i estimert kontantstrøm være en viktig indikator for både selgers og kjøpers risiko.

Mange tenker kanskje ikke umiddelbart på forsikring idet man våkner om morgenen, eller i løpet av dagen. Men sengen du våkner i er omfattet av innboforsikringen din, soverommet av villa- eller hjemforsikringen, kaffetrakteren av innboforsikringen og av produsentens ansvarsforsikring.
Like bak svært mange av tingene og aktivitetene du møter i hverdagen finner du forsikringer. De bidrar til din økonomiske trygghet og til økonomisk stabilisering av sentrale prosesser i samfunnet.
Vi i Analysetjenester er spesialister på analyse av forsikringsrisiko. Vi bidrar til at dine forsikringer, og forsikringene til mange virksomheter, har en rimelig pris i forhold til risikoen. Vi er med på å sikre at forsikringsselskapene har en trygg økonomi og kan betale erstatninger etter skader.
Slik bidrar vi til din trygghet og til et økonomisk stabilt samfunn.

La oss hjelpe deg!

Kontaktdetaljer

Vi er konsulenter som trives med å finne løsninger sammen med våre kunder

Et utvalg av selskaper vi har levert til


Nemi Forsikring - Analysetjenster AS kunde
Troll - Analysetjenster AS kunde
Telenor - Analysetjenster AS kunde
Nordic Guarantee - Analysetjenster AS kunde
Vardia - Analysetjenster AS kunde
Knif Trygghet - Analysetjenster AS kunde
Landbruksforsikring - Analysetjenster AS kunde
ICA - Analysetjenster AS kunde
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeidet fungerer godt – vi verdsetter både den formelle og uformelle dialogen. Setter pris på fleksibiliteten og grunnkompetansen i fagmiljøet.Jan-Gunnar Rossvoll, Daglig leder, Telenor Forsikring AS.