Tjenester og produkter

La oss hjelpe deg!

Kontaktdetaljer

 
 

Samarbeidspartnere

Analysetjenester samarbeider med en rekke mindre konsulentselskaper både i og utenfor Norge. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby våre kunder mer kapasitet og et bredere faglig tilbud.


SolvencyTool

SolvencyTool er en dansk softwareleverandør som blant annet har utviklet et software for kapitalkravsberegninger og rapportering under Solvens II. Analysetjenester har en samarbeidsavtale med SolvencyTool og leverer support til kunder av deres Solvens II løsning.
www.solvencytool.com

Beltios P&C

Beltios P&C er et tysk aktuarkonsulentselskap med betydelig erfaring fra prosjekter knyttet til aktuarfunksjonen, reservering, prising/tariffering, internmodeller for kapitalkravsberegninger, reassuranseoptimering, Solvens II. Samarbeidet med Beltios P&C består i kompetanseutveksling og ressursutveksling ved behov. www.beltios.com


Marcuson Consulting

Marcuson Consulting er et aktuarkonsulentselskap fra UK. Selskapet har særlig kompetanse knyttet til reservering, validering og utvikling av interne kapitalmodeller, prising, risikostyring og fusjoner og oppkjøp. Samarbeidet med Marcuson består i kompetanseutveksling og ressursutveksling ved behov.
www.marcuson.co

Aksio

Analysetjenester AS og Aksio AS har undertegnet en avtale om leveransesamarbeid med sikte på en fusjon innen kort tid. Begge selskapene har et felles ønske om å skape en forretningsmessig slagkraftig konsulentvirksomhet med fokus på høykvalitet aktuarkompetanse, risikostyring og moderne teknologiutvikling for liv-, pensjon- og skadeforsikringsforetak. I tillegg vil kundene også være bedrifter som har behov for denne type kompetanse. www.aksio.no